Statistik om konsumentproblem

Varje år får Konsumentverket in tusentals anmälningar från konsumenter. Anmälningarna handlar bland annat om att konsumenterna tycker att företag har fel i sin marknadsföring eller i sina avtalsvillkor. Många konsumenter hör även av sig till vår vägledning för att få stöd i konsumentfrågor. Konsumentverket gör även undersökningar och tar fram rapporter. Här kan du se statistik om anmälningar och vägledningsärenden inom olika konsumentområden samt ta del av resultat från undersökningar.

Anmälningar

Här finns statistik om inkomna anmälningar till Konsumentverket.

Vägledning

Här finns statistik om vägledningsärenden till konsumenter.

Undersökningar

Här finns information om Konsumentverkets undersökningar.

Frågor och svar

Statistik är inte optimal på mobilen på grund av den tekniska lösningen. Använd hellre en större skärm så som en surfplatta eller dator.

Ja, statistiken är fri att använda för alla. Den får fritt kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider statistik från konsumentverket.se, ange Konsumentverket som källa (”Källa: Konsumentverket”). Läs mer om hur statistiken får användas på vår webbplats: Spridning av vårt material

Tänk på att en anmälan eller en kontakt till vägledningen inte behöver innebära att ett företag begått någon överträdelse.