Anmälningar

Här kan du se inkomna anmälningar inom olika konsumentområden. Statistiken finns för 2023 och framåt och uppdateras den 7:e varje månad. Anmälningar är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning. En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.

Bläddra mellan flikarna längst upp för att välja vilken statistik du vill se.

Om statistiken

Statistiken baseras på anmälningar som har inkommit till Konsumentverket från konsumenter. Statistiken exkluderar anmälningar om oönskad reklam och spam. De anmälningarna kan du begära ut från vår registratur. Vad konsumenterna kan anmäla till oss kan du se i vår webbtjänst för anmälan.

Tänk på! En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.

Till tjänsten Anmäl till Konsumentverket

Frågor och svar

Anmälningar är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning. Konsumenter kan anmäla företag och produkter som inte lever upp till den konsumenträttsliga lagstiftningen. Konsumentverket tar emot anmälningar inom exempelvis produktsäkerhet, marknadsföring, avtalsvillkor, reserättigheter, prisinformation och säljmetoder. En anmälan behöver inte innebära att det anmälda företaget begått någon överträdelse.

För att filtrera data kan du välja att tillämpa filter som till exempel tidsperiod, län, företag eller vara/tjänst. I graferna kan du klicka på enstaka kategori eller visa siffra för enstaka månad. För att rensa urval du gjort, klicka på sudd-ikonen eller högerklicka vid rubriken vid den funktion som du vill rensa och välj "Rensa urval". I Tabell-fliken kan du sortera på högt/lågt antal per kategorier eller i alfabetisk ordning.

Konsumentverket införde ett nytt klassificeringssystem för ärenden i slutet av 2022. Statistiken presenteras därför från och med år 2023. Önskar du ta del av statistik från tidigare år kan du kontakta Konsumentverkets registratur genom att mejla till konsumentverket@konsumentverket.se

Ja, statistiken är fri att använda för alla. Den får fritt kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider statistik från konsumentverket.se, ange Konsumentverket som källa (”Källa: Konsumentverket”). Läs mer om hur statistiken får användas på vår webbplats: Spridning av vårt material

Tänk på att en anmälan eller en kontakt till vägledningen inte behöver innebära att ett företag begått någon överträdelse.

Kontakta oss gör du lättast genom att skicka e-post till Konsumentverket: konsumentverket@konsumentverket.se

Mer statistik

Vägledning

Här finns statistik om vägledningsärenden till konsumenter.