Vägledning

Konsumenter kontaktar dagligen Konsumentverket. Här kan du se delar av statistiken för våra vägledningsärenden inom olika konsumentområden. Statistiken finns för 2023 och framåt och uppdateras den 7:e varje månad. Konsumentkontakterna är en del av Konsumentverkets omvärldsbevakning och behöver inte innebära att ett företag begått någon överträdelse.

Bläddra mellan flikarna längst upp för att välja vilken statistik du vill se.

Om statistiken

Statistiken baseras på konsumenters kontakt med Konsumentverkets vägledning gällande köp från företag och andra konsumentrelaterade frågor. Statistiken ger en inblick i aktuella frågor och problem som konsumenter upplever inom olika branscher. Statistiken är anonym och kan inte härledas till enskilda konsumenter. Att ett företag förekommer i statistiken behöver inte innebära att företaget har begått någon överträdelse.

Frågor och svar

Ett vägledningsärende är när en konsument kontaktat Konsumentverkets vägledning för att få hjälp med konsumentrelaterade frågor och problem. Konsumentverkets vägledning är opartisk.

För att filtrera data kan du välja att tillämpa filter som till exempel tidsperiod, län, företag eller vara/tjänst. I graferna kan du klicka på enstaka kategori eller visa siffra för enstaka månad. För att rensa urval du gjort, klicka på sudd-ikonen eller högerklicka vid rubriken vid den funktion som du vill rensa och välj "Rensa urval". I Tabell-fliken kan du sortera på högt/lågt antal per kategorier eller i alfabetisk ordning.

Konsumentverket införde ett nytt klassificeringssystem för ärenden i slutet av 2022. Statistiken presenteras därför från och med år 2023. Önskar du ta del av statistik från tidigare år kan du kontakta Konsumentverkets registratur genom att mejla till konsumentverket@konsumentverket.se

Ja, statistiken är fri att använda för alla. Den får fritt kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider statistik från konsumentverket.se, ange Konsumentverket som källa (”Källa: Konsumentverket”). Läs mer om hur statistiken får användas på vår webbplats: Spridning av vårt material

Tänk på att en anmälan eller en kontakt till vägledningen inte behöver innebära att ett företag begått någon överträdelse.

Kontakta oss gör du lättast genom att skicka e-post till Konsumentverket: konsumentverket@konsumentverket.se

Mer statistik

Anmälningar

Här finns statistik om inkomna anmälningar till Konsumentverket.