Konsumentskadan i Sverige

Konsumentverket har uppskattat vad köp av varor och tjänster som inte möter konsumenters förväntningar kostar Sverige varje år. Här kan du ta del av uppgifter om känd ekonomisk konsumentskada på samtliga marknader.

Bläddra mellan flikarna längst upp för att välja vilken statistik du vill se.

Om undersökningen

Studien är avgränsad till så kallad känd ekonomisk konsumentskada som uppstår till följd av köp. Siffrorna visar en skattning av den totala konsumentskadan på nationell nivå samt fördelningen på olika marknader. Studien omfattar drygt 8 000 fall av problem i konsumentvardagen uppdelat på 42 kategorier av varor och tjänster. Uppgifterna samlades in mellan 2019 och 2023. Se en sammanfattning av studien i Konsumentverkets publikationsshop:

Konsumentskadan i Sverige - vad kostar det när köpet går fel?

Frågor och svar

För att filtrera data kan du välja att tillämpa filter som till exempel tidsperiod, län, företag eller vara/tjänst. I graferna kan du klicka på enstaka kategori eller visa siffra för enstaka månad. För att rensa urval du gjort, klicka på sudd-ikonen eller högerklicka vid rubriken vid den funktion som du vill rensa och välj "Rensa urval". I Tabell-fliken kan du sortera på högt/lågt antal per kategorier eller i alfabetisk ordning.

Ja, statistiken är fri att använda för alla. Den får fritt kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider statistik från konsumentverket.se, ange Konsumentverket som källa (”Källa: Konsumentverket”). Läs mer om hur statistiken får användas på vår webbplats: Spridning av vårt material

Tänk på att en anmälan eller en kontakt till vägledningen inte behöver innebära att ett företag begått någon överträdelse.

Kontakta oss gör du lättast genom att skicka e-post till Konsumentverket: konsumentverket@konsumentverket.se

Annat innehåll i vår statistiktjänst

Anmälningar

Här finns statistik om inkomna anmälningar till Konsumentverket.

Vägledning

Här finns statistik om vägledningsärenden till konsumenter.